Biała lista rachunków bankowych podatników już od września – nowe obowiązki podatnika

Już od 1 września 2019 roku będzie dostępna długo zapowiadana tzw. biała lista, czyli baza zawierająca dane podatników VAT. Znajdą się w niej m.in. numery rachunków bankowych oraz informacje o statusie VAT danego przedsiębiorcy. Biała lista zostanie opublikowana na stronie MF i będzie aktualizowana każdego dnia. Nowa baza umożliwi pozyskanie informacji dot. podatników na wybrany dzień do 5 lat wstecz.

Wprowadzenie białej listy bez wątpienia ułatwi weryfikację kontrahentów, gdyż szeroki zakres danych na ich temat będzie przechowywany w jednym miejscu. To jednak również dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2020 r. przelew na inny rachunek niż wskazany na białej liście będzie skutkował tym, że kwoty ponad 15 tys. zł nie zaliczy się do kosztów uzyskania przychodów (chyba że podatnik złoży w ciągu 3 dni stosowne zawiadomienie). Stąd też, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, przy każdej płatności trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek nabywcy znajduje się na tej liście. Ponadto brak weryfikacji kontrahenta będzie wiązał się z ryzykiem solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony przez niego VAT.

Lista powstanie z danych podatników, które zostały zgłoszone do fiskusa. Przedsiębiorcy powinni zatem już teraz zweryfikować, czy zgłosili do urzędu skarbowego wszystkie posiadane rachunki bankowe, a jeśli nie, to bezzwłocznie uzupełnić zgłoszenie. Może się bowiem okazać, że brak zgłoszenia numeru rachunku bankowego fiskusowi, a tym samym jego brak na białej liście, będzie skutkować opóźnieniami, a nawet brakiem płatności od kontrahentów.

Po opublikowaniu listy warto zweryfikować czy dane dotyczące naszej firmy są kompletne i prawidłowe. W przypadku ewentualnych błędów w wykazie, podatnicy będą mieli prawo do złożenia wniosku o ich sprostowanie czy też uzupełnienie.

Ministerstwo Finansów udostępnia opis interfejsu programistycznego API Wykazu podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT https://www.gov.pl/web/finanse/api-wykazu-podatnikow-vat

Najbliższe spotkanie w programie Cyfrowy Fiskus 18.09 Wrocław https://cyfrowyfiskus.pl/wydarzenie/relacje-podatnik-fiskus-w-cyfrowych-czasach-wroclaw/