Dużo zmian KSeF po konsultacjach

Ministerstwo Finansów opublikowało założenia i kierunki zmian do ustawy o VAT, które są efektem konsultacji publicznych przeprowadzonych w lutym i marcu 2024. Termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF zostanie podany na  przełomie kwietnia i maja – po zakończeniu audytu informatycznego.

Ministerstwo Finansów poinformowało:

  • Proponujemy m.in. ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników oraz dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF.
  • Zakładamy udostępnienie wszystkim podatnikom możliwości wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego.
  • Planujemy odroczenie wprowadzenia kar za niestosowanie KSeF. Odroczymy też obowiązek podania numeru KSeF w płatnościach oraz na fakturach wystawianych z kas rejestrujących i paragonach z NIP.
  • W maju 2024 r. urzędy skarbowe w całym kraju rozpoczną szkolenia dla przedsiębiorców.

Wprowadzimy w okresie przejściowym dla wszystkich podatników opcję wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego. Tym samym zliberalizujemy obowiązki KSeF w początkowym okresie funkcjonowania systemu obligatoryjnego.

Odpowiadając na wątpliwości i postulaty dotyczące sposobu postępowania z tzw. fakturą konsumencką, planujemy dopuszczenie możliwości wystawiania takich faktur w KSeF. Zapewnimy konsumentowi dostęp do faktury w KSeF przez jej wydanie z kodem QR (tzw. dostęp anonimowy do faktury w KSeF).

W trakcie konsultacji przedsiębiorcy zgłaszali nam problem z identyfikacją statusu nabywcy w fakturze. Dlatego proponujemy zrównoważenie odpowiedzialności wystawcy i nabywcy w zakresie obowiązków KSeF. Usuniemy też sygnalizowany problem wystawcy w ustaleniu, czy ma obowiązek wystawić w KSeF fakturę dla podatnika zwolnionego z VAT. Wprowadzimy „samoidentyfikację” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę faktury w KSeF. Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej.

W reakcji na zgłoszenia dotyczące braku możliwości przesyłania załączników przez KSeF umożliwimy dodawanie załączników do faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze”. W okresie niezbędnym do dostosowania rozwiązań, zapewnimy dodatkowe odroczenie obowiązku stosowania KSeF dla faktur za takie czynności.

Umożliwimy wcześniejsze generowanie oraz pobór certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych w okresie awarii i offline.

W początkowym okresie wdrożenia KSeF przewidzieliśmy uproszczenie dla podatników „wykluczonych cyfrowo”. W okresie przejściowym umożliwimy stosowanie faktur papierowych przez podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka. Proponowane rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdy żadna z wystawianych u takich podatników faktur nie przekracza kwoty 450 zł, do sumy wartości 10 tys. zł miesięcznie.

Odroczymy nakładanie kar za niestosowanie KSeF. Złagodzi to skutki błędów przedsiębiorców w początkowym okresie działania systemu w wersji obligatoryjnej.

Tutaj przejrzysta Prezentacja_zmiany_w_KSeF_21_03_2024_PDF

Źródło Ministerstwo Finansów