E-obieg faktur z KSeF – webinar

Od jesieni 2023 roku Betacom wspiera uczestników Klubu  wiedzą w zakresie rozwiązań cyfrowych do realizacji e-faktur, automatyzacji i robotyzacji procesów, a także w zakresie chmury cyfrowej. Szczególnie wazny jest KSeF, bo mimo przesuwania terminu, czeka nas nieuchronnie.  Zdaniem Roberta Sobczyka z Betacom, autora rozwiązania do KSeF : “Kontakty z fiskusem czy innymi organami państwa stają się coraz bardziej cyfrowe, KSeF jest jednym z etapów tej cyfryzacji, ale będa kolejne, np. doręczenia elektroniczne czy inne rozwiązania. Oznacza to coraz większą przejrzystość firmy dla państwa, a z drugiej – dla firmy – nowe możliwości usprawniania własnych procesów, np. ze względu na właściwości faktury ustrukturyzowanej, które pozwalają choćby na lepszy obieg i klasyfikację faktur zakupowych.” Jego zdaniem, wymagany jest pewnien poziom cyfryzacji firmy, aby została wykorzystana  szansa, że wdrożenie rozwiazania do KSeF jednocześnie otworzy drogę do dalszego usprawniania i cyfryzacji procesów w firmie. Ten poziom to:

  1. Używane w firmie systemy mają dostępne API na potrzeby integracji z innymi systemami
  2. Firma posiada lub planuje wdrożyć system klasy workflow i/lub archiwum dokumentów
  3. Firma ma zdefiniowane lub jest w stanie zdefiniować procesy obiegu i przetwarzania faktur
  4. Firma ma zdefiniowane lub jest w stanie określić reguły klasyfikacji faktur

Betacom przygotował webinar “ELEKTRONICZNY OBIEG FAKTUR z KSeF” z udziałem Arkadiusza Łysiaka i Filipa Telaka, który odbędzie się środę 13.03 w godz. 11.15-12.00.  Więcej informacji i możliwość rejestracji  https://www.linkedin.com/events/webinar-elektronicznyobiegfaktu7166409428328407040/about/