Konsultacje KSeF w MF – pierwsza runda w 2024 roku

W piątek 16.02 odbyły się dwa kilkugodzinne spotkania konsultacyjne w Ministerstwie Finansów poświęcone kwestiom bezpieczeństwa i fakturom B2C w systemie KSeF..

Ponownie dyskutowano o kwestii faktur konsumenckich oraz w jaki sposób sprzedawca ma rozróżnić, czy nabywca jest konsumentem czy podatnikiem. Jedna z propozycji zakłada, by sprzedawca traktował nabywcę jak podatnika i wystawiał mu fakturę w KSeF wówczas, gdy nabywca poda przy transakcji numer NIP. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów, bo numerem NIP nie posługują się np. rolnicy ryczałtowi czy podatnicy zwolnieni z VAT. Ta kwestia będzie jeszcze omawiana. Tematem konsultacji był też m.in. problem blokowania tzw. faktur scam-owych, czyli niedokumentujących rzeczywistych transakcji oraz otrzymywanie powiadomień o awariach systemu KSeF.

W poprzednim roku na etapie konsultacji projektu zmian w VAT wiele organizacji przedsiębiorców wnosiło o wyłączenie z KSeF faktur wystawianych na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (B2C). Argumentowano przy tym, że wystawianie takich faktur może być trudne i czasochłonne. Wskazywano na potencjalne problemy z wystawianiem takich faktur w przypadku awarii oraz w sklepach wielkopowierzchniowych, obsługujących znaczną liczbę klientów indywidualnych. Duża część podatników z zadowoleniem przyjęła więc całkowite wyłączenie wystawiania w KSeF tzw. faktur konsumenckich.

Jednak zmiana nie została dobrze odebrana przez tych, którzy mają bardzo duże bazy klientów i skomplikowane systemy do fakturowania.  Mają oni problemy z ustaleniem, czy konkretna sprzedaż powinna być traktowana jako niekonsumencka i powinna być udokumentowana fakturą KSeF, czy jako konsumencka -udokumentowana fakturą wystawioną na dotychczasowych zasadach, czyli poza tym systemem.

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi.