KSeF – podsumowanie konsultacji

Krajowy System e-Faktur (KSeF): podsumowanie konsultacji

✒️ Nowy termin wejścia w życie KSeF zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja. Będzie jednolity dla wszystkich podatników VAT, niezależnie od ich statusu.
✒️ Projekty aktów prawnych pojawią się w kwietniu.
✒️ Planowane jest odroczenie kar i obowiązku podawania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla MPP, a także przesunięcie terminu dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej i paragonów NIP uznanych za faktury.
✒️ Umożliwienie opcjonalnego wystawiania w KSeF faktur konsumenckich oraz zapewnienie konsumentom dostępu do faktury KSeF w trybie anonimowego dostępu.
✒️ Podatnicy zwolnieni z VAT będą musieli podawać na fakturach numer NIP, jeśli dokonują zakupu na potrzeby własnej działalności gospodarczej.
✒️ Aby ująć fakturę w kosztach podatkowych, przedsiębiorca będzie musiał posiadać fakturę wystawioną w KSeF.
✒️ W początkowym okresie po wdrożeniu KSeF będzie możliwość wystawienia faktury offline i przesłania jej do systemu w następnym dniu roboczym – nawet jeżeli system działa.
✒️ Planowane są także konsultacje dotyczące możliwości dodania do faktur ustrukturyzowanych załączników, co będzie ułatwieniem min. dla przedsiębiorców wystawiających faktury za media czy usługi telekomunikacyjne.
✒️ Przejściowe rozwiązania dla małych podatników, którzy w pewnych przypadkach będą mogli korzystać z faktur papierowych (faktura do 450 zł a łącznie miesięcznie do 10 000 zł).
✒️ Ministerstwo planuje szereg działań wspierających podatników w procesie wdrażania systemu.

Arkadiusz Łagowski, Chojnacka Łagowski Doradcy Podatkowi