Ministerstwo Finansów wycofuje się z Centralnego Rejestru Faktur?

O wprowadzeniu Centralnego Rejestru Faktur (CRF) mówiło się już od wielu lat. Dyskusje zapoczątkowała opublikowana przez Komisję Europejską w 2010 r. Zielona Księga, czyli dokument zawierający propozycje rozwiązań uszczelniających i upraszczających system VAT w państwach UE.

Jedno z rekomendowanych przez KE rozwiązań zakładało wprowadzenie w państwach UE centralnych baz faktur. Pod koniec 2018 r. Polska podjęła kroki mające na celu implementację tej rekomendacji. Na stronie MF został opublikowany projekt ustawy o VAT wprowadzający Centralny Rejestr Faktur (CRF), czyli narzędzie gromadzące:

  • dane przesyłane w strukturach JPK oraz deklaracjach VAT, a w późniejszym czasie – dane przesyłane w nowej strukturze JPK_VDEK,
  • informacje o fakturach zakupowych otrzymanych przez urzędników administracji rządowej i samorządowej, które nie zostały ujęte w ewidencji VAT.

CRF miał zacząć obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Podczas prac legislacyjnych projekt uległ jednak kilkukrotnie zmianom, a w ostatecznej wersji projektu przekazanej do podpisu Prezydenta nie było już przepisów wprowadzających to narzędzie.

Ministerstwo Finansów doszło ostatecznie do wniosku, że funkcję CRF pełnią w Polsce przesyłane co miesiąc pliki JPK_VAT. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że niebawem JPK_VAT zostanie zastąpiony JPK_VDEK, a dane z tych plików trafią do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP). Tym samym nie ma konieczności wyodrębniania Centralnego Rejestru Faktur, gdyż ten de facto już istnieje (JPK_VAT) i będzie istniał w ramach CRDP.