Przejęcie viaToll przez Krajową Administrację Skarbową – projekt ustawy

viaToll to system elektronicznego poboru opłat od samochodów za korzystanie z dróg publicznych. Te pieniądze zasilają Krajowy Fundusz Drogowy w dyspozycji GDDKiA.

Od 1.07.20  za eksploatację i rozwój systemu będzie odpowiadać wiceminister finansów, szef KAS. Odpowiednie przepisy będą przedmiotem obrad Sejmu w czwartek.

“Celem niniejszej ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających wykorzystywanie do celów poboru opłaty elektronicznej już używanych urządzeń, przede wszystkim telefonów komórkowych.” – napisano w uzasadnieniu. System viaToll ma być stosowany do połowy 2021 r. a potem fiskus stworzy własny System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Według planowanych przepisów firmy transportowe będą miały obowiązek – pod groźną kar finansowych – wyposażenia samochodów w sprawnie działające urządzenie do lokalizacji satelitarnej i zarejestrowania się w rejestrze uiszczających opłatę.

Opłaty będzie naliczać aplikacja zinstalowana w laptopie, telefonie lub innych urządzeniu z systemem satelitarnego namierzania. Trwa przetarg na taki system zorganizowany jeszcze przez aktualnego dysponenta. Jego wyboru dokona już MF.