Faktury dla konsumentów w KSeF

W środę 21.06 spotkaliśmy się w trójmiejskim oddziale Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”, aby znaleźć najlepsze podejście do wdrażania KSeF, tak aby nie tylko fiskus zyskał, ale również aby usprawnić nasze wewnętrzne procesy. Na początku spodziewamy się jednak wielu kłopotów. Poszczególne zagadnienia będziemy omawiać w kolejnych postach. Dzisiaj kwestia faktur dla konsumentów. Ponieważ wystawianie faktur dla konsumentów jest niemożliwe w KSeF, to np. firmy dewoloperskie czy telekomunikacyjne będą musiały prowadzić dwa systemy  fakturowania. Poniżej notatka Arkadiusza ŁagowskiegoChojnacka&Łagowski Doradcy Podatkowi

Przypominamy też, że każdy uczestnik Klubu może otrzymać prezentację z naszymi rekomendacjami, jeśli zgłosi chęć taką chęć kontakt@businessdialog.pl

Redakcja serwisu Cyfrowy Fiskus

__________________________________________

Pierwsze wersje przepisów dotyczących KSeF zakładały, że podatnicy będą wystawiać faktury ustrukturyzowane zarówno dla kontrahentów biznesowych jak i dla konsumentów.

W trakcie konsultacji społecznych część firm, w szczególności duże sieci handlowe, wskazywały na uciążliwości jakie niesie ze sobą konieczność wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów. Podkreślano że wydłuży to czas obsługi. Zwracano też uwagę na problemy techniczne, jakie mogą się pojawić jeśli np. z racji awarii systemu kupujący nie będzie mógł otrzymać faktury.

Postulaty te zostały uwzględnione. Zgodnie z treścią przekazanej do senatu ustawy o KSeF  podatnicy są obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF. Obowiązek ten nie dotyczy wystawiania faktur na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (czyli na rzecz konsumenta).

Z obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF zwolniono także podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju czy podatników korzystających z procedur szczególnych.

W pierwszej chwili wydawać by się mogło, że skoro przepis art. 106ga ust. 2 pkt 4 Ustawy VAT mówi, że obowiązek wystawiania faktur w KSeF nie dotyczy wystawiania faktur na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to wystawienie dla niego faktury w KSeF jest możliwe (ale nie obowiązkowe).

Niestety, dalsze brzemiennie przepisów tę możliwość wyklucza. Wprost bowiem wskazano, że w przypadkach, których nie dotyczy obowiązek wystawiania faktur w KSeF wystawia się faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej. Dodatkowo przepis art. 106ga ust. 4 Ustawy VAT wprost określa, że możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych dotyczy jedynie dwóch przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur w KSeF.  Są to przypadki podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju i podatnika nie posiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę.

Sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie wymieniono jako przypadku, w którym wystawienie faktury w KSeF jest możliwe. Tym samym sprzedając towar czy świadcząc usługę dla konsumenta podatnik VAT nie może (nie ma możliwości) wystawiania faktury ustrukturyzowanej. Do wybory pozostaje mu jedynie faktura papierowa lub elektroniczna.

Patrząc z perspektywy firm deweloperskich czy operatorów telekomunikacyjnych wprowadzone finalnie rozwiązanie najlepiej odzwierciedla powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Z uwagi na specyfikę klientów firmy te część faktur będą wystawiać w KSeF, a część w dotychczasowej formie (papierowo lub elektronicznie).

Arkadiusz Łagowski