21.06 Dzień Wolności Podatkowej

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada w środę 21 czerwca w 172 dzień roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego jak się nazywają, w tym opłat i składek, a które są przymusowe, pracujemy 171 dni z 365, czyli o 8 dni dłużej, niż w roku 2022.

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej (DWP) w Polsce od roku 1994. Inicjatorem wyliczeń DWP był ekspert Centrum Krzysztof Dzierżawski (1948-2003). Dzień Wolności Podatkowej jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin.

Zdaniem Roberta Gwiazdowskiego na ten dzień będziemy czekać coraz dłużej. Późniejsze obchody Dnia Wolności Podatkowej w 2023 roku wynikają wprost ze skokowego zwiększenia udziału wydatków publicznych. W zeszłorocznym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa zakładano ich udział w PKB w 2023 roku na poziomie 43,6% (s. 39); w tegorocznym planie zakłada się je już na poziomie 46,6% (s. 49). „Inflacja uderza w sektor publiczny i w roku wyborczym trudno spodziewać się redukcji realnej wysokości jego wydatków. W kolejnych latach wraz z dalszymi zakupami sprzętu wojskowego można się spodziewać systematycznego wzrostu długu publicznego, nawet przy oczekiwanej malejącej inflacji. Rząd zakłada, że w 2026 roku (na rok przed kolejnymi wyborami) zadłużenie przewyższy 55% PKB. Oznacza to konieczność zmian strukturalnych w polskiej gospodarce” z komentarza dr Kamila Zubelewicza. Więcej komentarzy TUTAJ