Cypr, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta i Holandia – na cenzurowanym KE

Według raportu Komisji Europejskiej opublikowanego pod koniec maja, sześć systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej ułatwia agresywne planowanie podatkowe. Zdaniem KE zmiany w nich są teraz pilniej potrzebne, biorąc pod uwagę skutki gospodarcze pandemii COVID-19.

Spośród 27 krajów UE zostały wymienione: Cypr, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta i Holandia są wymienione jako kraje pośród 27 państw UE ja te, których systemy podatkowe powszechnie są stosowane do sztucznego obniżania podatków. Sprawozdania zawierają zalecenia, jak ich jurysdykcje mogą ulepszyć swoje systemy prawne.

Holenderski system prawny i podatkowy sprawia, że ​​jest atrakcyjnym miejscem dla nielegalnych przepływów fiskalnych i jest często używany przez podmioty zajmujące się praniem pieniędzy i agresywnym unikaniem podatków. Brak raportu o podatku u źródła w krajach spoza Unii Europejskiej oznacza, że ​​kraj ten jest często wykorzystywany do eksportowania kapitału do jurysdykcji nieopodatkowanych.

Wiele holenderskich instytucji było zaangażowanych w głośne skandale związane z praniem pieniędzy, a komisja wskazała na niedopasowanie wysokiego ryzyka oszustw podatkowych i prania pieniędzy w przypadku tych transakcji do niskich standardów raportowania. Podkreśla to potrzebę skuteczniejszego dochodzenia i ścigania takich zachowań.

Holenderski system podatkowy został również skrytykowany za brak dobrze funkcjonującego rejestru beneficjentów rzeczywistych, w świetle tego, co komisja nazywa dużą obecnością złożonych struktur prawnych w Holandii.

Irlandia jest często oskarżana o bycie rajem podatkowym w Unii Europejskiej, a kilka głośnych spraw toczących się obecnie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości twierdzi, że kraj ten przyznał nielegalną pomoc państwa dużym międzynarodowym firmom, np. Apple, poprzez ulgi podatkowe.

Zdaniem KE wysoki poziom dywidend i opłat licencyjnych jako procent PKB sugeruje, że kraj ten jest wykorzystywany przez firmy, które angażują się w agresywne planowanie podatkowe, a skuteczność przepisów zapobiegających temu zjawisku pozostaje niewidoczna.

Komisja zaleciła, aby oprócz zintensyfikowania działań w celu przeciwdziałania agresywnym zachowaniom podatkowym, kraj podjął kroki w celu rozszerzenia swojej podstawy opodatkowania. Tylko 10 firm odpowiada za 45% podatków od osób prawnych płaconych w Irlandii, co stwarza potencjalnie niestabilne i nieprzewidywalne obciążenia podatkowe, biorąc pod uwagę przejściowy charakter kapitału międzynarodowego.

Luksemburg jest kolejnym krajem, który komisarze i działacze sprawiedliwości podatkowej skrytykowali za luźne stosowanie międzynarodowych standardów. Ich zdaniem ​​Luksemburg stwarza znaczne ryzyko prania pieniędzy, a cechy jego systemu podatkowego są zwykle związane z agresywnym unikaniem.

W raport na temat Cypru komisja zauważyła, że ​​dwa programy, w których wizy udziela się wzamian za inwestycje, zostały wymienione przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jako obarczone wysokim ryzykiem nadużyć.

Malta podjęła kroki w celu zreformowania swojego systemu podatku od osób prawnych poprzez wprowadzenie europejskich i międzynarodowych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie agresywnym systemom podatkowym, ale traktowanie kraju przez spółki nieposiadające siedziby i osób fizycznych – które są uważane za rezydentów Malty do celów podatkowych, ale nie są obecne w jurysdykcji – stanowią znaczące ryzyko unikania podatków.

Na Węgrzech w przeszłości podjęto działania w celu zaradzenia potencjalnym nadużyciom wynikającym ze złożonego systemu podatkowego w tym kraju, ale brak podatku potrącanego od kapitału przekazywanego do rajów podatkowych pozostawia możliwość nadużyć.  Raport mówi, że kraj ma niestabilny i stosunkowo wysoki napływ i odpływ kapitału, co sugeruje, że jest podatny na agresywne praktyki podatkowe.