Co firma może uzyskać dzięki wdrożeniu e-faktur?

W Klubie Dyrektorów Finansowych “Dialog” dzielimy się wiedzą i rekomendacjami, jak wykorzystać obowiązkowe nowe regulacje – jak KSeF – do uporządkowania danych, usprawnienia i automatyzacji procesów, a nawet wymiernych korzyści biznesowych. Zdaniem Tomasza Wagnera z EY główne korzyści – pod warunkiem poprawnego wdrożenia –  to

• zwiększenie pewności i szybkości obiegu dokumentów,
• redukcja kosztów księgowych,
• zmniejszenie obciążeń administracyjnych, np. uproszczenie archiwizacji, brak duplikatów,
• łatwiejsza komunikacja z organami skarbowymi w czasie kontroli/ czynności sprawdzających,
• minimalizacja ryzyka odpowiedzialności za błędy w fakturowaniu na gruncie KKS,
• zgodność z wymogami podatkowymi,
• wiarygodność z punktu widzenia wymogu dochowania należytej staranności,
• poprawa cash flows poprzez monitoring terminów płatności i pewność dostarczenia faktury.

Ryszard Sobczyk z Betacom dodaje “Kontakty z fiskusem czy innymi organami państwa stają się coraz bardziej cyfrowe, KSeF jest jednym z etapów tej cyfryzacji, ale będa kolejne, np. doręczenia elektroniczne czy inne rozwiązania. Oznacza to coraz większą przejrzystość firmy dla państwa, a z drugiej – dla firmy – nowe możliwości usprawniania własnych procesów, np. ze względu na właściwości faktury ustrukturyzowanej, które pozwalają choćby na lepszy obieg i klasyfikację faktur zakupowych.” Jego zdaniem, wymagany jest pewnien poziom cyfryzacji firmy, aby została wykorzystana  szansa, że wdrożenie rozwiazania do KSeF jednocześnie otworzy drogę do dalszego usprawniania i cyfryzacji procesów w firmie. Ten poziom to:

  1. Używane w firmie systemy mają dostępne API na potrzeby integracji z innymi systemami
  2. Firma posiada lub planuje wdrożyć system klasy workflow i/lub archiwum dokumentów
  3. Firma ma zdefiniowane lub jest w stanie zdefiniować procesy obiegu i przetwarzania faktur
  4. Firma ma zdefiniowane lub jest w stanie określić reguły klasyfikacji faktur

O coraz bardziej cyfrowym fiskusie i konsekwencjach tego dla biznesu, procesów i zespołów finansowych będziemy rozmawiać na Konferencji  “Azymut dla CFO” 22.09 2023. Po Konferencji odbędzie się Gala CFO Roku 2023 i bankiet. rejestracja na Konferencję i Galę https://cforoku.pl/rejestracja-na-konferencje/

W programie konferencji:

14.40 – 15.10 Fiskus coraz bardziej cyfrowy – ryzyka biznesowe i zmiany procesowe. Opiekunowie sesji:  – Bartosz Radziszewski, partner zarządzający Business Dialog i  Anna Dutkowska, Bonduelle, Kapituła Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”. Głos zabiorą m. in.Barbara Magdziorz (Anmar), Arkadiusz Łagowski (Chojnacka&Łagowski Doradcy Podatkowi), Wojciech Rosa (Polpharma), Robert Sobczyk (Betacom) 

  1. KSeF wpisuje się w proces cyfryzacji relacji podatnik-fiskus, który prowadzi do coraz większej przezroczystości biznesu – modelu, kalkulacji, operacji – dla fiskusa, innych organów państwa oraz dla innych, którzy mogą przejąć te dane, np. przez ich zhakowanie. W jaki sposób kształtować procesy wewnętrzne i z klientami, komunikacje, architekturę systemów, aby nasze know how i przewagi konkurencyjne były bezpieczne, niewidoczne dla innych oczu, a zarazem zgodne z regulacjami? 
  2. Wybór dostawcy rozwiązania IT do obsługi KSeF. Perspektywa krótkoterminowa i długoterminowa. Wymagania wobec rozwiązania IT.  Poziom cyfryzacji firmy konieczny, aby została wykorzystana  szansa, że wdrożenie rozwiazania do KSeF jednocześnie otworzy drogę do dalszego usprawniania i cyfryzacji procesów w firmie W dalszej perspektywie należy się spodziewać, że systemy wewnętrzne firm będą drugorzędne wobec państwowych. 
  3. Konsekwencje społeczne i zawodowe cyfryzacji procesów księgowych i innych. Skupiamy się na prawidłowym – organizacyjnym i informatycznym – wdrożeniu tej regulacji, podczas gdy długoterminowo najważniejsza jest zmiana społeczna, która czeka podlegające nam zespoły księgowe.