Zmiany w ustawach w związku z rozwojem e-administracji – więcej ryzyk biznesowych

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który przewiduje m.in.:

  1. zmiany wynikające z utworzenia Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych oraz wprowadzenia tzw. e-pełnomocnictwa,
  2. zmiany związane z wprowadzeniem Zintegrowanej Platformy Analitycznej,
  3. zmiany w Ordynacji podatkowej, na podstawie których ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji będą mogły być udostępnione dane z Centralnego Rejestru Danych Podatkowych,
  4. zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pod koniec lipca doradcy podatkowi przyjęli dziś stanowisko, w którym podkreślają, że proponowane zmiany ustawy o e-administracji są zbędne i nie powinny być dalej procedowane i uchwalone przez parlament. Chodzi m.in. o przepisy, które mają nakazać firmom audytorskim przekazywanie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wszystkich zamkniętych akt z audytu. Prawodawca jasno deklaruje, “proponowne zmiany doprowadzą do uzupełnienia informacji posiadanych przez organ publiczny oraz przyczynią się do pełniejszej informacji przy czynieniu ustaleń w przeprowadzanych kontrolach.” Podkreślamy chodzi o WSZYSTKIE zamkniete akty badania, a nie tylko akta badania poddanych kontroli fiskusa czy innego organu.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest zdania, że w ten sposób ujawnione zostaną poufne dane biznesowe, które przedsiębiorcy przekazują biegłym rewidentom. Zdaniem KRDP, przekazywanie przez firmy audytorskie całości akt do PANA może także zagrażać tajemnicy zawodowej doradców podatkowych. W aktach znajduje się dane poufne, a także dane stanowiące tajemnicę badanego przedsiębiorstwa, tajemnice bankową i tajemnice innych zawodów zaufania publicznego (poza biegłymi), a takze dane innych podmiotów współpracujących z badaną firmą, a także osób fizycznych.
„Proponowane zmiany ustawy nie są związane w żaden sposób z rozwojem e-administracji” – podkreśla w przyjętym stanowisku Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Jest ono dostępne TUTAJ
Podczas jesiennej konferencji – 22.09 – Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” jest przewidziana debata “Fiskus coraz bardziej cyfrowy – korzyści i ryzyka dla przedsiębiorstwa”. Rejestracja na konferencję https://cforoku.pl/rejestracja-na-konferencje/