Dane dla fiskusa poznają także inne urzędy i……. urzędnicy

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra rozwoju, które przewiduje udostępnianie  informacji z plików JPK_VAT  innym urzędom. Od 2020 roku będzie mógł ich zażądać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli firma zwleka z zapłatą nie mniej niż 2 mln zł  ponad ustawowe 60 dni (bez względu na to jak strony umówiły się co do terminów płatności).

Taki przepis może rzeczywiście pomóc w walce z zatorami płatniczymi. Jednak zwraca uwagę fakt, że oznacza to także coraz szerszy dostęp do obszernych danych wysyłanych urzędnikom przez przedsiębiorców. Nierzadko te dane dają pełen obraz modelu biznesu firmy, jej strategii handlowej. Wiąże się to z ryzykiem utraty tajemnic czy konkurencyjności, jeśli gdzieś po drodze zdarzą się nieuczciwi ludzie czy zawiedzie technologia.

Pojawia się także pytanie, czy UOKIK dysponuje systemem informatycznym potrafiącym bezbłędnie analizować dane z plików JPK i wskazywać trafnie podmioty nieprawidłowo postępujące. Co będzie w przypadku błędnych wskazań?

Jest to ważna zmiana, ale czy wszyscy są do niej gotowi?