Czy zarząd ma wystarczającą wiedzę podatkową? A pracownicy?

Ważnym problemem dla osób sprawujących funkcje podatkowe i finansowe jest brak wystarczającej wiedzy członków zarządu (przede wszystkim zagranicznych) o istotnych zmianach podatkowych i wiążących się z nimi szansach i zagrożeniach. To jeden z wniosłów z pierwszej edycji Cyfrowy Fiskus, programu Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” http://www.kdfdialog.org.pl

Brak wsparcia wewnętrznego oraz zewnętrznego często powoduje, że świadomość podatkowa w ramach przedsiębiorstwa spoczywa na barkach bardzo wąskiej grupy osób, dyrektora finansowego i jego zespołu, a w skrajnych przypadkach jednej osoby – głównego księgowego.

Jednocześnie rośnie presja związana z wprowadzaniem nowych kar za nieprawidłowości w rozliczaniu podatków, nawet jeżeli są one niezawinione. W związku z tym Klub Dyrektorów Finansowych “Dialog” przyłącza się do ankiety przygotowanej przez Konfederację Lewiatan, której celem jest stwierdzenie, czy wiedza o istotnych zmianach podatkowych wychodzi poza działy podatkowe, księgowe i finansowe, oraz w jakim zakresie. Zapraszamy do jej wypełnieniaWspólnie też przygotujemy raport.

Wstępne wyniki ankiety ogłosimy podczas Konferencji Klubu 15.01.2020 . Już można się na nią zarejestrować https://evenea.pl/event/kdfdialog-warszawa-15012020/