Zwolnić z pracy można emailem lub przez aplikację

Różnie sprawy w pracy się układają, pracownik często wyczuwa kiedy może otrzymać zwolnienie i unika kontaktu z pracodawcą. Nie ma to jednak wpływu na skuteczność zwolnienie. Pracodawca może użyć do przekazania wypowiedzenia prywatnego emaila pracownika – podanego np. w cv w czasie, gdy ubiegał się o pracę, lub który był używany do bieżącej komunikacji.

Wypowiedzenie może też wysłać przez WhatsApp, komunikator telefoniczny. Będzie skuteczne w świetle obecnych przepisów prawa.

Niektórzy prawnicy uważają, że pracownik powinien wyrazić zgodę na używanie przez pracodawcę prywatnych adresów emailowych, aplikacji czy nr telefonu, bo inaczej jest to bezprawne przetwarzanie danych osobowych. Ale nie jest to powszechna opinia.