Zapowiada się rewolucja w karach za przestępstwa skarbowe

Przypominamy ten tekst ze względu na to, że opisane tu zmiany weszły w życie 1.01.2020. Będziemy mówić o tym także na konferencji Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” 15.01 w Warszawie  https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-warszawa-15012020/

Firma Doradztwo Podatkowe WTS&Saja zwraca uwagę na opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Projekt), który wprowadza szereg zmian m.in. w ustawie Kodeks Karny Skarbowy (KKS).

W programie Cyfrowy Fiskus zwracamy uwagę przedsiębiorców i członków zarządów na konieczność wprowadzania w większym zakresie zasad i praktyk compliance, które w razie czego dowiodą, że zarząd dochował należytej staranności. W czasach fiskusa prześwietlającego – dzięki zaawansowanym narzędziom informatycznych – transakcje firm lepiej niż ona sama, warto poczynić takie kroki.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kara grzywny może wynosić od 10 do 720 stawek dziennych, przy czym stawka dzienna może zostać określona w granicach od 1/30 do 400-krotności minimalnego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku kara grzywny może wynieść obecnie minimalnie 750 zł, zaś maksymalnie nawet 21,6 mln zł. Z kolei zakładając zapowiadane na najbliższe lata istotne podwyżki płacy minimalnej, tak ustalane kary grzywien uległyby istotnemu podwyższeniu.

Co istotne, zgodnie z Projektem wysokość kary w pewnych przypadkach ulegnie drastycznemu zwiększeniu. Zdaniem Ministra Finansów, proponowane zmiany m.in. wynikają z potrzeby wprowadzenia adekwatnej minimalnej kary grzywny w relacji do wysokości uszczuplonych należności publicznoprawnych. I tak, zgodnie z założeniami Projektu:

  • w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego skutkującego uszczupleniem należności publicznoprawnej, minimalna kara grzywny wymierzana przez sąd będzie odpowiadała co najmniej uszczuplonej należności publicznoprawnej – jeżeli będzie to kara samoistna;
  • w sytuacji, gdy kara grzywny za przestępstwo skarbowe będzie orzekana obok innej kary – jej minimalna wysokość będzie odpowiadała co najmniej połowie uszczuplonej należności publicznoprawnej.

Podobne obostrzenia przewidziano w odniesieniu do kary grzywny nakładanej za wykroczenia skarbowe. Projekt przewiduje bowiem, że w sytuacji, gdy wskutek popełnienia wykroczenia skarbowego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnej kara grzywny będzie nakładana w minimalnej kwocie odpowiadającej co najmniej uszczuplonej należności publicznoprawnej.

Przy czym jak wskazano w uzasadnieniu do Projektu, w/w przepisy będą miały zastosowanie jedynie w przypadku, gdy faktycznie dojdzie do uszczuplenia należności publicznoprawnej, a nie jedynie narażenia jej na uszczuplenie.

Dodatkowo wskazać należy, że planowane jest również podwyższenie górnej granicy kary nakładanej w formie mandatu karnego – z podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z Projektem, zmiany w zakresie KKS mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

_____________________________

Przykładowe kary za przestępstwa skarbowe

Polecamy też artykuł w Rzeczpospolitej https://www.rp.pl/Doradcy-podatkowi/301019950-Ksiegowy-staje-sie-zawodem-coraz-wiekszego-ryzyka.html