Za i przeciw wdrażania e-faktury w okresie przejściowym

Wystartował pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur! Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko testowe do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. W początkowej fazie korzystanie z KSeF ma być dobrowolne, jednak już w 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Barbara Jędrzejek, Partner UHY ECA Outsourcing, biegły rewident przygotowała dla społeczności Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”  krótkie zestawienie argumentów za i przeciw wdrożenia e-faktury w okresie przejściowym.

Za:

 1. Bezpłatne archiwum. Bezpłatne archiwum faktur elektronicznych dostępne na platformie Krajowego Systemu e-Faktur pozwoli na ograniczenie kosztów archiwizacji dokumentów papierowych, czy elektronicznych.
 2. Przyspieszony obieg dokumentów oraz możliwość przyspieszenia ściągalności należności. Błyskawiczne dostarczenie faktur do obiorców oraz online dostęp do faktur wystawionych przez dostawców. Możliwość przyspieszenia ściągalności należności.
 3. Zmniejszenie podatku należnego w wyniku korekty bez dodatkowych wymogów dokumentacyjnych. W momencie wystawienia faktury korygującej pojawi się możliwość zmniejszenia podatku należnego w związku z korektą. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem podmiot korygujący fakturę sprzedażową na minus nie będzie miał już obowiązku spełnienia dodatkowego warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania.
 4. Krótszy termin zwrotu podatku VAT. Kolejną korzystną możliwością będzie według projektu dla podatników, którzy wystawiają wyłącznie faktury ustrukturyzowane będzie skrócony termin zwrotu podatku VAT. Skrócony termin zwrotu podatku wynosić będzie 40 dni a możliwość jego stosowania będzie ograniczona spełnieniem określonych warunków.

Dla uzyskania zwrotu w terminie 40 dni konieczne będzie spełnienie wszystkich następujących warunków:

 • podatnik wystawia tylko i wyłącznie faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur w okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do którego ubiega się o zwrot VAT;
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który została wykazana różnica podatku do zwrotu, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT;
 • podatnik w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres wykazania różnicy podatku do zwrotu posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wpisany na „białą listę”;
 • kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie przekracza 3000 zł.

Zaznaczyć należy, że do wskazanego wyżej skróconego termin do zwrotu podatku VAT stosuje się również ogólne zasady dotyczące zwrotu VAT, które powodują, że termin ten może zostać przedłużony przez organ podatkowy na ogólnych zasadach.

Przeciw:

 1. Przyspieszony obieg dokumentów może mieć wpływ na skrócenie terminów płatności. Przyspieszenie wpływu e-faktury do przedsiębiorstwa może mieć wpływ na skrócenie terminu płatności w przypadku terminów uzależnionych od daty otrzymania faktury.
 2. Koszty wdrożenia oraz dostosowania procesów. Przystosowanie procesów po stronie przedsiębiorców będzie wymagało zaangażowania pracowników merytorycznych w postaci czasu poświęconego na samodzielną analizę przepisów lub udział w szkoleniach zewnętrznych. W związku ze zmianami w systemach finansowo-księgowych, czy elektronicznych obiegach dokumentów może wystąpić konieczność zakupu dodatkowych modułów, czy licencji na oprogramowanie oraz konsultacji informatycznych.
 3. Krótki czas na wdrożenie nowych regulacji. Proces legislacyjny nie został jeszcze ukończony. Prawdopodobnie ostateczny kształt nowej regulacji będzie znany dopiero w listopadzie. W związku z tym czas na dostosowanie procesów po stronie przedsiębiorcy bardzo krótki aby skorzystać z tego nowego rozwiązania już od 1 stycznie 2022 r.

Zapraszamy także na spotkanie z Barbarą Jędrzejek i Patrykiem Steidtenem w 26.10 na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Cyfrowy Fiskus – ekontrole. Warszawa

UHY ECA   jest partnerem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w programie Cyfrowy Fiskus  https://cyfrowyfiskus.pl/