VAT w epoce cyfrowej wg Unii Europejskiej

Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym luki w podatku VAT z 2022 r . państwa członkowskie UE straciły 93 mld euro dochodów z podatku VAT w 2020 r. Ostrożne szacunki sugerują, że jedną czwartą brakujących dochodów można bezpośrednio przypisać oszustwom związanym z VAT związanym z handlem wewnątrzunijnym. Ponadto ustalenia dotyczące podatku VAT w UE mogą nadal być uciążliwe dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP, przedsiębiorstw scale-up i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną.

Komisja Europejska zaproponowała szereg środków mających na celu modernizację. Chodzi o to, aby unijny system podatku od wartości dodanej (VAT) dzięki przyjęciu i promowaniu cyfryzacji działał lepiej dla przedsiębiorstw i był bardziej odporny na oszustwa.

Proponowane kluczowe działania pomogą państwom członkowskim zbierać do 18 mld EUR więcej dochodów z VAT rocznie (11 mld EUR w wyniku środków zwalczania nadużyć finansowych), pomagając jednocześnie przedsiębiorstwom, w tym MŚP, w rozwoju:

Przejście na cyfrowe raportowanie w czasie rzeczywistym w oparciu o e-fakturowanie dla firm prowadzących działalność transgraniczną w UE

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy komentuje dla Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”:

“Projekt nowych przepisów unijnych VAT in Digital Age jest na wczesnym etapie legislacyjnym. Zmiany dotyczą między innymi obowiązku cyfrowego raportowania faktur w unijnych transakcjach B2B, choć dotyczą też niektórych transakcji z konsumentami. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie skali oszustw podatkowych w zakresie transakcji unijnych. Polskie rozwiązanie w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) koncentruje się natomiast na transakcjach krajowych a nie międzynarodowych. KSeF stanie się obowiązkowy nie tylko w relacjach między przedsiębiorcami, czyli B2B, ale także z jednostkami państwowymi B2G oraz konsumentami B2C. Oba rozwiązania, czyli zarówno krajowy jak i unijny system, powinny być ze sobą spójne.”

Więcej o rozwiązaniach proponowanych w UE jest  TUTAJ