VAT w ecommerce

Oto skrót objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania VAT w ramach tzw. pakietu VAT e-commerce obowiązującego od 1 lipca 2021 r. .

Obecnie obowiązuje jeden próg kwotowy dla całej Unii Europejskiej determinujący miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) o równowartości 10 000 EUR (lub 42 000 PLN) liczony łącznie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Próg ten kalkulowany jest w oparciu o łączną sumę sprzedaży WSTO, usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów.

Zgodnie z treścią Objaśnień:

 • podatnik może wybrać miejsca opodatkowania WSTO przed przekroczeniem progu 10 000 EUR (lub 42 000 PLN), lecz jego wybór będzie dotyczył dostaw do konsumentów ze wszystkich krajów UE (do 30 czerwca 2021 r. była możliwość wyboru dla poszczególnych krajów UE);
 • w zakresie fakturowania i ewidencjonowania transakcji:

o   do zasad fakturowania mają zastosowanie przepisy państwa członkowskiego identyfikacji w przypadku stosowania procedury OSS (One Stop Shop);

o   jeżeli państwem identyfikacji jest Polska to dostawca nie ma obowiązku wystawiania faktur;

o   transakcje rozliczane za pośrednictwem OSS, których miejscem opodatkowania jest Polska są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (zwolnienie czasowe obowiązuje do 31.12.2021 r.);

  • nie wykazuje się w pliku JPK_V7M  WSTO rozliczanych w ramach procedury OSS.

Oznaczenie WSTO_EE stosuje się wyłącznie w stosunku do transakcji WSTO, jeżeli towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdowały się na terytorium Polski i nie znajduje zastosowania uproszczenie OSS.

Analogiczne regulacje jak w stosunku do OSS mają zastosowanie w przypadku IOSS;

 • w deklaracji składanej za pośrednictwem OSS nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. VAT naliczony będzie mógł być odliczony jeżeli podatnik złoży wniosek VAT-REF lub jeżeli jest zarejestrowany w danym państwie, w standardowej deklaracji składanej w tym państwie;
 • podatnik podejmujący decyzję o rozliczeniu WSTO za pośrednictwem OSS będzie zobowiązany do rozliczania wszystkich transakcji wyłącznie w ramach tej procedury;
 • operator interfejsów elektronicznych (podatnik) nie „ułatwia” dokonywania określonych dostaw towarów, jeżeli kumulatywnie są spełnione poniższe przesłanki:
  • podatnik nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych (jakichkolwiek) warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów;
  • podatnik nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością;
  • podatnik nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

Treść Objaśnień jest bardzo obszerna i dotyczy wielu kwestii budzących wątpliwości w związku z  wprowadzeniem pakietu e-commerce. Powyżej znajdują się tylko niektóre z nich. Szczegóły znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-1-wrzesnia-2021-r-w-zakresie-tzw-pakietu-vat-e-commerce-wprowadzonego-ustawa-z-dnia-20-maja-2021-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-1163

Za WTS&Saja.