Uwaga na terminy przy cenach transferowych!

W dniu 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nazywaną potocznie „Tarczą antykryzysową”, której celem jest wsparcie przedsiębiorców i przeciwdziałanie gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa COVID-19.

Zgodnie z przedmiotową ustawą, dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TP-R) został wydłużony do 30 września 2020 roku.

Ponadto rząd opracował projekt ustawy, nazywanej „Tarczą antykryzysową 2.0.”, która rozszerza przepisy dotyczące terminów związanych z dokumentacją cen transferowych. Projekt przewiduje:

·   przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

·    przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Warto zwrócić uwagę, że wydłużenie terminów związanych z dokumentacją cen transferowych dotyczy wyłącznie podmiotów powiązanych, których rok podatkowy był krótszy niż 12 miesięcy i kończył się przed 31 grudnia 2019 roku.