System Informacji Finansowej – projekt Ministerstwa Finansów na 2021 rok

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej.

Celem systemu ma być gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, rachunkach płatniczych w innych podmiotach, rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi oraz umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

Informacje uzyskane z systemu służyć będą realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury oraz różnego rodzaju służb, ułatwią one bowiem typowanie rachunków, które będą mogły być wykorzystywane do działalności przestępczej oraz lokalizowanie składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne.

Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.