Trwa stan zagrożenia epidemicznego, więc i niektóre terminy podatkowe biegną inaczej

W obecnym stanie prawnym mamy dwa rozporządzenia dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego:

  • Rady Ministrów – w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego – wydłużone do 30.04.2023
  • Ministra Zdrowia – w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z pierwszym rozporządzeniem: „Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Drugie zaś wskazuje, że „W okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”

Mamy więc lekki bałagan legislacyjny.

W kwestiach podatkowych ważniejsze jest rozporządzenie MZ. Zgodnie bowiem z Ustawą Covidową zawieszenie biegu terminów raportowania krajowych schematów podatkowych obowiązuje do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Jednakże, jeśli w tym czasie podmiot obowiązany dopełni swoich obowiązków i zgłosi schemat, to jego czynność jest ważna.

Zachęcamy do nieczekania ze zgłoszeniem schematu na ostatnią chwilę. Tym bardziej, że z ostatnich zapowiedzi MZ wynika, że planowane jest przesunięcie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na koniec czerwca.

A to oznacza, że niezgłoszone schematy krajowe będą musiały być raportowane w lipcu, kiedy sezon urlopowy będzie w pełni.

Spóźnienia w zgłaszaniu schematów są obłożone znacznymi karami. Przy schematach sprawdza się więc powiedzenie „co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj”.

Mirosława Zugaj, Chojnacka&Łagowski Doradcy Podatkowi