Rosja jako raj podatkowy

Unijna Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)  14.02.2023 roku  umieściła w Wykazie cztery nowe państwa i terytoria: Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostarykę, Wyspy Marshalla oraz Rosję.

Umieszczenie Rosji w Wykazie może wiązać się z  obowiązkiem  raportowania przez firmy transgranicznych schematów podatkowych.

Na podstawie art. 86a § 1 pkt 13) lit. a) Ordynacji podatkowej, schemat podatkowy powstaje m.in. w przypadku dokonywania płatności transgranicznej, zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów na rzecz podmiotu powiązanego posiadającego siedzibę na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanego w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, np. Rosji.

Zidentyfikowanie płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych z siedzibą w Rosji staje się więc koniecznością.