Reforma podatkowa OECD

Kończy się era rywalizacji międzynarodowej za pomocą ulg podatkowych. Do końca 2023 roku globalny system podatkowy znacząco się zmieni na skutek porozumienia 138 jurysdykcji podatkowych, reprezentujących prawie 95% światowego produktu krajowego brutto, osiągniętego z inicjatywy OECD i G-20. Wszystkie duże firmy wielonarodowe będą podlegały minimalnemu podatkowi w wysokości 15% w każdym kraju, w którym prowadzą działalność. Kluczowe jurysdykcje, m.in. kraje Unii Europejskiej będą stosować te przepisy od 2024 roku.

Przypomnijmy, że w krajach o wysokich dochodach średnia stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 1980 r. wynosiła 47%, a w 2021 roku – 23%. Firmy międzynarodowe stosują złożone struktury podatkowe, jak np. „holenderska kanapka”, aby wykorzystać różnice w systemach podatkowych, szczególnie w celu tworzenia dochodów bezpaństwowych. Postępująca gobalizacja i cyfryzacja potęguje ten problem.

Niektórzy eksperci uważają, że Polska zdecyduje się wprowadzić krajowy kwalifikowany podatek wyrównawczy.  Największe grupy kapitałowe działające w kraju, których efektywna stawka opodatkowania w Polsce wynosi poniżej 15%, mogą być zobowiązane do dopłaty w Polsce podatku wyrównawczego (top-up tax).

Więcej na ten temat jest na stronie OECD TUTAJ