Podpowiedzi w sprawie raportowania cen transferowych – trzecia edycja informatora TPR

Dla ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania cen transferowych ukazała się trzecia edycja tzw. Informator TPR, czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych TPR .

Mając na uwadze zgłaszane przez podatników pytania i wątpliwości oraz dążąc do zachowania jednolitości raportowanych danych, w wydaniu trzecim Informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi” rozszerzono odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednich wersjach dokumentu oraz dodano nowe zagadnienia.

Informator TPR na 2021 rok uwzględnia m.in. zmiany wynikające z nowelizacji Rozporządzeń TPR[1] , które stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok 2021. Zmiany te dotyczą ograniczenia zakresu danych i informacji wskazywanych w informacji o cenach transferowych w przypadku transakcji, które zwolniono z obowiązku dołączania do lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Informator ma 70 stron.

Więcej jest tutaj