Podatkowe Grupy Kapitałowe

Z kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak otrzymaliśmy bardzo praktyczny raport na temat korzyści wynikających z utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Jak mówi Jarosław Bieroński, starszt partner SKS, raport koncentruje się na związkach między cechami PGK i aktualnymi wyzwaniami podatkowymi oraz sytuacją gospodarczą, m.in. czy utworzenie PGK uśmierzy podatkowe bolączki (np. związane ze stosowaniem przepisów o cenach transferowych czy limitów kosztów podatkowych) albo zrównoważy wahania i dysproporcje wyników podatkowych w grupach spółek w okresie epidemii.

RAPORT SKS – Podatkowa Grupa Kapitałowa