Należyta staranność – obszerne podpowiedzi

Jak mówimy na spotkaniach Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” http://kdfdialog.org.pl/ w programie Cyfrowy Fiskus, zarząd nie może się uchylić od odpowiedzialności, jeśli w firmie doszło do nadużyć, uchybień czy błędów, skutkującym uszczuleniem podatku, jednak może udowodnić swoją należytą staranność.

W tym dokumencie jest  Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności stanowiąca naszym zdaniem najlepszą podpowiedź postępowania w tej sprawie.

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów
w transakcjach krajowych jest narzędziem wykorzystywanym przy dokonywaniu oceny ryzyka
braku dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług (VAT). Określa
najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania
podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli,
że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.