MF zapowiada wprowadzenie e-faktury

Jesteśmy czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-fakturę. Pod koniec 2021 r. w formule dobrowolnej, a następnie od 2023 r. obowiązkowej. E-faktura to cały szereg korzyści dla biznesu. To szybsze i bezpieczniejsze rozliczenie obrotu między firmami a także realna poprawa ich płynności –przedsiębiorcy wystawiający e-faktury otrzymają zwrot podatku VAT w 40 dni, zamiast zwykłych 60 – podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski w serwisie ministerstwa TUTAJ

Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. To narzędzie, które szybciej i sprawniej będzie identyfikować oszustów podatkowych, zwłaszcza karuzele VAT. Ale również poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów.

  • E-faktury będą stanowić rodzaj faktur elektronicznych, wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).
  • Projekt ustawy już niebawem trafi do konsultacji publicznych.
  • W 2021 r.  dobrowolna,  od 2023 r. obowiązkowa.