Kontrola w branży naprawy pojazdów

Celem ogólnopolskiej akcji Krajowej Administracji Skarbowej, rozpoczętej 11.01,  jest  sprawdzenie, czy firmy z branży naprawy pojazdów posiadają kasy fiskalne online. Ma ona na celu sprawdzenie, jak właściciele warsztatów samochodowych, punktów wymiany opon czy stacji paliw dostosowali się obowiązku wprowadzenia kas fiskalnych online, który wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.

Według KAS, celem wprowadzania obowiązku kas fiskalnych online jest uszczelnienie systemu podatkowego i stworzenie jednakowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym ochrona zdrowej konkurencji. Kasa fiskalna online umożliwia przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących w firmach do systemu informatycznego, czyli Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Każda transakcja dokonana na kasie jest w czasie rzeczywistym przesyłana do CRK.

Robert Michalski, wicedyrektor departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej MF powiedział PAP, że firmy z branży objętej kontrolą nie podlegają szczególnym ograniczeniom w zakresie zakazu czy ograniczenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19.

Właściciele kas fiskalnych online mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów związanych z ich zakupem. Wynika z tego, że np. każdy mechanik samochodowy może otrzymać ulgę na zakup kasy online i odliczyć część kwoty od podatku VAT.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem posiadania kas fiskalnych są objęte kolejne branże, m.in. sprzedaży opału i gastronomiczna, a od 1 lipca – również m.in. prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki.