Im więcej analiz danych przez fiskusa, tym mniej kontroli u podatników

W sierpniu br. NIK opublikowała raport dotycznący wykorzystania jednolitych plików kontrolnych. Wnioski? Organy podatkowe z roku na rok w coraz większym stopniu wykorzystują JPK_VAT do weryfikacji podatników. W I poł. 2018 r. odsetek czynności sprawdzających, w których JPK_VAT służyło jako narzędzie do sprawdzenia poprawności rozliczeń wyniósł 29,6%, co stanowiło wzrost o 17,8 pkt. proc. w stosunku do 2017 r. i 29,59 pkt. proc. – w porównaniu z 2016 r. Jednocześnie w tym samym okresie kwota ustalona w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w zakresie VAT wzrosła o przeszło 37,0% – z 391,3 do 625,3 mln zł.

Z raportu NIK wynika, że coraz więcej kontroli w zakresie VAT kończy się ujawnieniem nieprawidłowości (tzw. kontrole pozytywne). Ich odsetek do kontroli ogółem wzrósł z 71,5% w 2016 r. do 78,1% w I poł 2018 r. Wzrost skuteczności organów podatkowych może wynikać z prowadzenia czynności analitycznych z wykorzystaniem JPK_VAT, które poprzedzają czynności sprawdzające i pozwalają na wytypowanie przedsiębiorstw do weryfikacji. W badanym okresie odnotowano wzrost liczby czynności analitycznych i sprawdzających na rzecz zmniejszenia się liczby kontroli u podatników:

MF nie ustrzegło się błędów przy wdrażaniu JPK. Ministerstwu Finansów zarzucono m.in. niewielkie wykorzystanie JPK przekazywanych na żądanie organów podatkowych i zalecono niezwłoczne wdrożenie narzędzi poprawiających dostęp do nich.