Czy trzeba bać cię uproszczeń podatkowych?

Wielu przedsiębiorców opowiada się za uproszczeniem regulacji prawnych, w tym podatkowych. Co do zasady jest to słuszny postulat – warto eliminować skomplikowane przepisy i tam, gdzie jest taka możliwość, zastępować je innymi, bardziej precyzyjnymi.

Zapotrzebowanie społeczne na “upraszczanie podatków” postanowiło wykorzystać Ministerstwo Finansów. W tym celu przygotowano pakiet mający na celu likwidację barier biurokratycznych w VAT. Ustawa ma zostać odchudzona ze zbędnych przepisów – stąd wykorzystano nazwę SLIM (Simple Local And Modern) VAT.

W projekcie obok uproszczeń pojawiają się jednak również takie propozycje, które zamiast pomóc, mogą przedsiębiorcom zaszkodzić. Powtarza się zatem sytuacja jak z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 2012 r., która nałożyła tyle nowych obowiązków biurokratycznych na przedsiębiorców, że wielu z nich śniła się po nocach.

Co zatem SLIM VAT może zmienić na gorsze? Zgodnie z projektem, czytelny dziś przepis o momencie zmniejszenia podatku naliczonego, w przypadku otrzymania faktury korygującej, może zostać zastąpiony przez bardzo niejasne regulacje. Przykładowo, dziś moment pomniejszenia VAT naliczonego od faktury zakupowej powiązany jest z otrzymaniem faktury korygującej. MF proponuje natomiast zastąpienie tego warunku poprzez wskazanie, że zmniejszenia kwoty podatku naliczonego następuje “w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej zostały uzgodnione”. Oznaczać to będzie jedno – dodatkowe obowiązki związane z ustalaniem, w którym to momencie sprzedawca zgodził się na pomniejszenie korekty. Takiej wiedzy nie mają dziś działy księgowe. Czy naprawdę muszą ją pozyskać?

W projekcie pojawia się również kilka innych zmian negatywnych dla przedsiębiorców, jak np. wprowadzenie 3-letniego terminu ważności dla, zasadniczo dziś bezterminowych, Wiążących Informacji Stawkowych (WIS).

Warto zatem na bieżąco śledzić propozycje zmian podatkowych, nie zawsze bowiem zmiany komunikowane jako pozytywne, są takimi w rzeczywistości. Stąd apel do przedsiębiorców, bądźcie czujni, czytajcie projekty nowych przepisów i wskazujcie jakie zmiany w podatkach należy wdrażać, aby były one dobre dla gospodarki.

Arkadiusz Łagowski, partner Martini i Wspólnicy