Cyfryzacja VAT w Unii Europejskiej – nowe inicjatywy

Podatnicy VAT stoją obecnie w obliczu wielu zmian zasad funkcjonowania podatku VAT, które w szerokim stopniu dotyczą cyfryzacji tego podatku. To nowy wymiar opodatkowania VAT na poziomie Unii Europejskiej, który znalazł odzwierciedlenie w propozycji zmian VAT w ramach tzw. inicjatywy VAT in Digital Age (ViDA) opublikowanej przez Komisję Europejską 8 grudnia 2022 r.

Pakiet ViDA ma cztery kluczowe cele:

  1. Dostosowanie sprawozdawczości na poziomie Unii Europejskiej do wyzwań ery cyfrowej.

Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie VAT zostaną przekształcone na format elektroniczny, co pozwoli na ujednolicenie informacji przedstawionych do organów podatkowych. Planuje się:

  • wprowadzenie faktur elektronicznych jako standardu dla każdej transakcji, w pierwszym kroku dla transakcji wewnątrzwspólnotowych B2B (zostanie opublikowana schema faktury elektronicznej europejskiej), oraz
  • raportowanie w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach wewnąrzwspólnotowych, co zastąpi obecnie stosowane krajowe informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

2)     Ustanowienie Centralnego Systemu Wymiany Informacji VAT

Nowy centralny rejestr ma być powiązany bezpośrednio z systemami krajów członkowskich UE i ma zwierać przede wszystkim informacje ze sprawozdawczości cyfrowej oraz dane podatników, w tym numery identyfikacyjne VAT. Dane dostępne będą w rejestrze przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym informacje zostały do niego przekazane.

  1. Wprowadzenie systemu podmiotów uznawanych za dostawcę przy sprzedaży opartej na platformach cyfrowych.

W celu osiągnięcia równego opodatkowania transakcji na platformach cyfrowych planowane jest nałożenie dodatkowych obowiązków na same platformy, m.in. przypisanie funkcji uznanego dostawcy w zakresie transakcji dotyczących usług krótkoterminowego zakwaterowania, usług transportu pasażerskiego (świadczonych przez podmioty nierozliczające VAT od tych transakcji).

  1. Ograniczenie obowiązku rejestracji do VAT

Istniejący systemy OSS (punkt kompleksowej obsługi oraz IOSS (punkt kompleksowej obsługi importu) oraz system odwrotnego obciążenia zostaną dostosowane do potrzeb podatników (np. doprecyzowanie ustalanie progu dla OSS) i rozszerzone na nowe typy, m.in. przemieszczenia własne towarów Pozwoli to uprościć system rozliczania VAT i zniesienie obowiązku rejestracji w krajach, w których są dokonywane wyłącznie jednostkowe transakcje.  Jednocześnie ze względu na rozszerzenie mechanizmu OSS na przemieszczenia wewnątrzwspólnotowe usunięta zostanie procedura call-off stock.

Proponowane zmiany mają doprowadzić do uproszczeń w rozliczeniu VAT, w tym zmniejszenia kosztów i skrócenia czasu poświęconego na wypełnienie obowiązków podatkowych VAT oraz umożliwić organom podatkowym efektywniejszą weryfikację transakcji dla zwalczania oszustw i nadużyć w VAT.

Pakiet zmian jest na etapie opiniowania publicznej ramach konsultacji publicznych, które będą trwać do 4 kwietnia 2023. Po ich zakończeniu Komisja Europejska przygotuje podsumowanie wszystkich nadesłanych opinii, a następnie przedstawi je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jako wkład do debaty legislacyjnej. Planowane wejście w życie zmian zostało ustalone na lata 2024 – 2028.

Informacje od Doradztwo Podatkowe WTS&Saja