Co druga firma spotyka się z czynnościami sprawdzającymi fiskusa

Pod koniec października spotkaliśmy się w Warszawie – na Giełdzie Papierów Wartościowych – aby wymienić się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi naszych kontaktów z fiskusem, kolejnych cyfrowych narzędzi zwiększających wiedzę urzędu na temat naszego biznesu.

W rozmowie swoją wiedzą podzielili się Barbara Jędrzejek i Patryk Steidten z UHY ECA, partnera Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Poniżej kilka wybranych wątków z tego spotkania:

Minimalny podatek dochodowy

Naszą rozmowę rozpoczęliśmy jednak od omówienia minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10%. Nowy podatek mają zapłacić spółki, podatkowe grupy kapitałowe oraz zakłady podmiotów zagranicznych (podmioty niemające „formalnego” bytu prawnego na terytorium Polski), które poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo wykazują niską, czyli jednoprocentową rentowność. Wyłączone są spółki z udziałem skarbu państwa.

Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Finansów, że nowy podatek zapłacą tylko „wielkie korporacje”, że jest wymierzony w interesy zagranicznych podmiotów stosujących optymalizację podatkową, wygląda na to, że raczej uderzy w polskie firmy, również z sektora MŚP, ze względu na mniejszą niż zagraniczne zdolność reorganizacji biznesu.

Padło też ważne pytanie, jak – np. w czasie kontroli po latach – fiskus oceni dzisiaj wykazywaną rentowność.

 

E- faktura

Eksperci UHY ECA przygotowali nam znakomite materiały na ten temat, w większości są opublikowane w serwisie Cyfrowy Fiskus www.cyfrowyfiskus.pl.  Szczególnie polecamy wyliczenie „za i przeciw” stosowania e-faktury w okresie przejściowym https://cyfrowyfiskus.pl/za-i-przeciw-wdrazania-e-faktury-w-okresie-przejsciowym/ , a także tekst klubowego kolegi „E-faktura jako zmiana organizacyjna” https://cyfrowyfiskus.pl/e-faktura-jako-zmiana-organizacyjna/

Oto kilka pytań szczegółowych, na które uzyskaliśmy odpowiedzi.

  1. Czy w okresie przejściowym należy zadeklarować stosowanie e-faktury bądź brak jej stosowanie? Czy fiskus kwalifikuje domyślnie do jednej lub drugiej opcji w przypadku braku jakiejkolwiek deklaracji podatnika?

Podatnik który nie zamierza stosować e-faktur w okresie przejściowym nie musi podejmować żadnych działań. W przypadku chęci przystąpienia do Krajowego Systemu e-Faktur już w okresie dobrowolnego stosowania konieczne będzie uzyskanie dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur.

Ministerstwo Finansów zaprasza przedsiębiorców (głównie podmioty zajmujące się rozwojem oprogramowania) do udziału w testach Krajowego Systemu e-Faktur. I co ważne – udział w pilotażu nie wymaga oficjalnego zgłoszenia, faktury wystawione podczas testów nie będą wywierać żadnych skutków prawnych. Po określonym czasie będą usuwane z systemu.

  1. Czy ma zastosowanie w przypadku faktur wystawianych dla podatników zagranicznych?

Projekt ustawy nie przewiduje wyłączenia z Krajowego Systemu e-faktur faktur wystawianych na rzecz podatników zagranicznych.

  1. Czy ma zastosowanie w przypadku faktur wystawianych osobom fizycznym, w tym masowym, np. w telekomunikacji?

Projekt ustawy nie przewiduje wyłączenia z Krajowego Systemu e-Faktur faktur na rzecz osób fizycznych poza fakturami dokumentującymi sprzedaż zarejestrowaną przy pomocy kasy rejestrującej.

  1. Czy są jakieś kryteria wyznaczone przez fiskusa wyznaczające kto może lub nie może korzystać z rozwiązania e-faktury?

Projekt ustawy w obecnym kształcie nie przewiduje ograniczenia podmiotowego dotyczącego korzystania z e-faktury.

E-kontrola

Opisując swoje doświadczenia w tym zakresie doszliśmy do wniosku, że fiskus jeszcze w pełni nie umie przeanalizować bardzo sprawnie gromadzonych danych, więc pytania czy działania często rozmijają się z rzeczywistością danego podmiotu.

Zgromadziliśmy trochę liczb związanych z kontrolami skarbowymi. Zwróciliśmy uwagę na ogromną liczbę czynności sprawdzających.

W 2020 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 2 634 479 czynności sprawdzających, a rok wcześniej o ponad 62 tys. mniej (było ich 2 572 047). Patrząc na tę tendencję wzrostową można się spodziewać, że w tym roku będzie to około 3 mln czynności. A zatem, w sytuacji gdy w Polsce funkcjonuje dziś około 3,8 mln podmiotów gospodarczych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że co druga organizacja miała już przyjemność z tego typu praktykami fiskusa.

W I półroczu 2021 fiskus przeprowadził 6532 kontrole podatkowe, z czego 96% zakończyło się ustaleniami, czyli domiarem podatkowym. W kontrolach celno-skarbowych odnotowano podobne statystyki – pozytywnie zakończyło się 1209 spośród 1359, czyli 89%. Dla porównania, w 2020 r. ustaleniami kończyło się 85 proc. kontroli podatkowych i 87 proc. celno-skarbowych. Zatem skuteczność samych kontroli wzrasta, jednakże to co najważniejsze, to fakt, że malejący trend przypisów (domiarów).

Zdecydowanie spada wielkość ustaleń. W I półroczu 2021 r. urzędy skarbowe dokonały przypisów na 1,4 mld zł (3,9 mld zł w całym 2020 r.), a urzędy celno-skarbowe – na niemal 3 mld zł (prawie 7,2 mld zł w całym 2020 r.).

Na te prawie 3 mld zł ustaleń w I półroczu br. wpłaty od podatników wyniosły ponad 825 mln zł, czyli 27,71% (w całym 2020 r. – 18,5%). Zatem z jednej strony, fiskus przeprowadza kontrole pozytywne, ale z drugiej strony nie jest efektywny w ściąganiu należności od podatników.

 

Członkowie Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” mogą otrzymać pakiet dodatkowych informacji oraz bezpłatnego konsultingu. Tutaj więcej o tym jak zostać członkiem KDF Dialog http://kdfdialog.org.pl/abonament/