Co w przypadku awarii KSeF – ciąg dalszy prawnych uściśleń e-faktury

Jest nowy projekt obowiązkowych e-faktur wystawianych za pośrednictwem KSeF od 1 stycznia 2024 roku. Poniżej w punktach co istotnego wynika z projektu:

1.      Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) od 1 stycznia 2024 roku;
2.      Dla podatników, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
3.      Czynności opodatkowane VAT w Polsce, w tym krajowe pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C).
4.      Sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będzie mogła być również dokumentowana e-fakturą.
5.     Korekty – bez względu na to, czy zostały wystawione przy użyciu KSeF, czy poza KSeF.
6.      Korekta zawierać numer identyfikujący faktury pierwotnej. Nie dotyczy, gdy faktura korygowana nie posiada tego numeru.
7.      Nowa funkcjonalność polegająca na proponowaniu sprzedawcy faktury korygującej. Brak skutków do akceptacji.
8.      Stosowanie tradycyjnych faktur przez podmioty niezobowiązane do e-faktur, min podmioty zagraniczne. W sytuacji gdy kontrahent wystawi e-fakturę będzie musiał udostępnić ją dodatkowo poza tym systemem.
9.      Datą wystawienia e-faktury dzień przesłania do KSeF. W przypadku awarii KSeF uznane za wystawienie faktury w dacie wskazanej przez podatnika.
10.  Fakturze zostanie nadany numer identyfikujący tę fakturę w KSeF.
11.  Poważny problem dotyczący kursu walutowego, który nie został rozwiązany. Dzień wystawienia faktury w KSeF może być inny niż nadany przez system księgowy.
12.  Za datę otrzymania faktury uznaje się dzień nadania tej fakturze numeru KSeF. Widoczna dla odbiorcy w systemie.
13.  Możliwość wystawiania e-faktur uproszczonych – w KSeF.
14.  Nie będzie uznawany za e-fakturę paragon z NIP do 450 zł.
15.  40-dniowy termin na zwrot VAT zamias 60dniowego.
16.  Dla faktur korygujących zmniejszających w KSeF nie trzeba kompletować uzgodnienia i spełnienia war. uzg.
17.  Wysyłanie wizualizacji faktur wystawionych w KSeF (np. mejlem). Z tym, że podatnik oznaczać będzie każdą taką zwizualizowaną fakturę kodem weryfikującym, dla powiązania e-faktury z wizualizacją.
18.  Niedostępność systemu spowodowana pracami serwisowymi będzie krótkotrwała i komunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem 😉
19.  W przypadku awarii KSeF będzie można przesyłać faktury w formacie XML poza KSeF, a po usunięciu awarii trzeba będzie je wprowadzić do KSeF.
20.  W sytuacji kryzysowej korekty – będą mogły być wystawiane i dostarczane nabywcom wg dotychczasowych zasad (faktury w postaci papierowej lub elektronicznej).
21.  E-faktury przechowywane w KSeF 10 lat.
22.  Notę korygującą tylko do faktury wystawionej poza KSeF.
23.  Fiskus będzie mógł nałożyć karę do 100% wysokości kwoty VAT z fry, (do 18,7% gdy fra bez VAT).
24.  Kara min 1000 zł – jeśli podatnik nie wystawił e-faktury lub wystawił fakturę niezgodnie z wzorem. Gdy nie przesłał w terminie – min 500 zł.
25.  Przepisy dotyczące kar od 1 lipca 2024 r.

Link do projektu i uzasadnienia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366859/katalog/12933915#12933915

Arkadiusz Łagowski, Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi