e-Deklaracje i nowe formularze do informacji o cenach transferowych

W dniu 29 września 2022 roku na Portalu Podatkowym zostały opublikowane nowe wzory formularzy interaktywnych w zakresie informacji o cenach transferowych dla osób prawnych TPR-C(4) oraz dla osób fizycznych TPR-P(4). Za pomocą formularzy podatnicy mogą złożyć informacje o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 roku.

Nowe formularze zawierają między innymi następujące zmiany:

  • ograniczenie zakresu informacji o analizę porównawczą lub analizę zgodności w przypadku transakcji zawartych przez mikroprzedsiębiorców bądź małych przedsiębiorców oraz transakcji objętych mechanizmem safe harbour,
  • zwiększenie ilości przekazywanych danych w przypadku transakcji finansowych korzystających z mechanizmu safe harbour (m.in. kwota kapitału, wartość zadłużenia oraz dane kontrahentów – nazwa kontrahenta, PESEL/NIP),
  • możliwość dodania kolejnych pól Dodatkowe Informacje, a w konsekwencji możliwość złożenia dłuższych, dodatkowych wyjaśnień w formularzu.

Ponadto, jak informuje Ministerstwo Finansów, bramka e-Deklaracji jest już gotowa na przyjmowanie informacji w sprawie cen transferowych za 2021 rok.

Informacje uzyskane od Doradztwo Podatkowe WTS&Saja.